Общи условия за ползване

Условия за използване на уебсайт www.lasbarbas.eu

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Найтлайф Ентъртейнмънт” ЕООД, по-долу наричан за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайта www.lasbarbas.eu, наричани „Потребител“, от друга. “Найтлайф Ентъртейнмънт” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204702316, адрес София , ж.к. Хиподрума 128, имейл адрес office@lasbarbas.eu, телефон 0895 53 54 55.

Моля, прочетете изцяло публикуваните по-долу Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Найтлайф Ентъртейнмънт” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Найтлайф Ентъртейнмънт” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

 

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.lasbarbas.eu и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

Предоставяни услуги

 1. На сайта lasbarbas.eu потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, за покупко-продажба и доставка на предлаганите от нас стоки и услуги.

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки и услуги.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга, Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

  1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
  3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени и отстъпки

 1. Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. Цените на стоките и услугите са крайни.
 2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 3. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/услуга.

ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

–  наложен платеж

–  с кредитна или дебитна карта

 1. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката. Моля прочетете раздел „Доставки“ – част от условията за ползване на сайта.
 2. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 3. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и замяна

 1. Потребителят няма право да се откаже от Договора, когато предмет на същия са:

– стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (виж чл. 57 т. 3 от Закона за защита на потребителя).

– за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

 1. Ако поради някаква причина желаете да върнете закупен продукт, без да e нарушena оригиналната опаковка или оригиналното състояние на продукта, моля да го направите в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на продуктите.

Формуляр за връщане на стока и рекламация може да намерите тук: <<Формуляр за връщане на стока и рекламация>>

 1. Когато потребителят/клиентът реши да върне закупените продукти/аксесоари, то връщането ще е за негова сметка, задължително заедно с касовата бележка и/или фактура. Моля прочетете раздел „Доставки“ – част от условията за ползване на сайта.

 2. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

 3. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно и извършване на оценка на тяхното състояние.

 4. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

 5. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 6. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Гаранции и рекламации

Продуктите на “Найтлайф Ентъртейнмънт” ЕООД са подбрани с голямо внимание към всеки един детайл, с цел да Ви предложим една висококачествена гама продукт, отговарящ на най- високите стандарти за качество, сигурност и дизайн.

 1. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

 2. Всички снимки са примерни, като продуктите/аксесоарите могат да имат леки отклонения от показания на снимката продукт. Това се дължи на спецификата на продукта.

 3. Посочените данни в описанието на всеки продукт имат приблизителен характер.

 4. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.

 5. Търговецът си запазва правото да не приема обратно продукти, които поради своето естество не могат да бъдат върнати и при които има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

 6. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Интелектуална собственост

 1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 2. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

 3. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 4. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Спасителна клауза

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна по силата на съдебно решение/ и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.